BASES SEGON CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA SECCIÓ DE RUBGY DEL CLUB INEF LLEIDA


Aquest any volem continuar gaudint i compartint les imatges que les aficionades i aficionats del rugbi a Lleida han pogut fer. Com a la temporada passada, segur que trobem variades experiències visuals que transmeten emocions i moments espectaculars.
Per això proposem fer un segons concurs fotogràfic que animi aquelles persones amb aficions fotogràfiques a recollir i compartir aquests possibles moments que pot capturar una càmera i un “bon ull”.


1. Qui pot participar-hi?
Qualsevol persona major de 16 anys.


2. Temes.
Les temàtiques s’emmarquen en tres grans grups o categories:
A. Sobre el joc del rugbi.
Es tracta de fotografies de moments de partits i entrenaments, en els quals surti algun membre de la comunitat Club INEF com jugadors, jugadores, equips tècnics o delegats/es de totes les categories, tant masculines com femenines.
B. Sobre els valors.
En aquest apartat es poden incloure fotografies d’accions, situacions i moments que no tenen per què ser directament del joc. Aquestes captures han de transmetre algun d’aquests exemples que el nostre club tracta de defensar: tercers temps, entrenaments, sortides, activitats i, evidentment, també del joc. En aquestes fotos també hi haurà d’aparèixer alguna persona del Club.
C. Temàtica lliure (vinculat al rugbi).
Sempre convé deixar un espai més lliure, com pot ser una foto d’una instal·lació, d’algun efecte o de temàtica diferent, però relacionat amb el rugby i el nostre club.

3. Algunes condicions.
Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotos per apartat. No han d’haver estat presentades en altres concursos o publicades en premsa.
Les persones que presenten obres han de fer-se càrrec de l’autoria i no hi ha d’haver drets de tercers ni reclamació de drets d’imatge.
No s’acceptaran fotos alterades electrònicament o tractades amb programes d’edició que alterin la foto, excepte petites correccions de llum, color o retalls.

4. Com fer-les arribar?
S’enviaran per correu electrònic al club, on s’indicarà el nom i les dades del participant. A més, s’indicarà la temàtica on presenta la foto i un títol per la imatge.
S’han de fer arribar al correu: info@rugbyineflleida.com

5. Els premis.
S’atorgarà un premi per cada secció i esment amb premi a menors de 18 anys.

6. Jurat.
El jurat el formaran quatre persones, entre elles una especialista en fotografia, que donaran un veredicte, sense possible apel·lació i que faran una preselecció per ser votades el dia de la festa (9 de juny).


7. Termini de presentació.
Fins al dimecres 24 de maig de 2023.

8. Drets d’autor.
Les obres quedaran en propietat de la secció. Els drets d’autoria són els autors. El nom de la persona autora apareixerà en l’exposició o reproducció de les fotos.

9. Acceptació.
La participació suposa l’acceptació de totes les bases d’aquest concurs.
Animem a tothom a participar i captar bons moments del nostre fantàstic esport!!