1r CONCURS de fotografia rugby inef lleida

BASES PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA SECCIÓ DE RUBGY DEL CLUB INEF LLEIDA

La imatge esportiva del rugbi és un camp molt variat d’experiències visuals que transmeten emocions i moments espectaculars, recopilant records que fan perdurables, encara que sigui parcialment, aquestes experiències.
Per això proposem fer un concurs fotogràfic que animi que aquelles persones amb aficions fotogràfiques a recollir i compartir aquests possibles moments màgics que pot recollir una càmera manejada per algú amb “bon ull”.

1. Qui pot participar-hi?
Qualsevol persona major de 16 anys.

2. Temes.
Les temàtiques s’emmarquen en tres grans grups o categories:

A. Sobre el joc del rugbi.
Es tracta de fotografies de moments de partits, entrenaments, en els quals surti algun membre de la comunitat Club INEF com jugadors, jugadores, equips tècnics o delegats/es de totes les categories, tant masculines com femenines.

B. Sobre els valors.
En aquest apartat es poden incloure fotografies d’accions, situacions, moments que no tenen per què ser directament del joc. Aquestes captures han de transmetre algun d’aquests exemples que el nostre club tracta de defensar: tercers temps, entrenaments, sortides, activitats, i evidentment també del joc. En aquestes fotos també hi haurà d’aparèixer alguna persona del Club.

C. Temàtica lliure (vinculat al rugbi).
Sempre convé deixar un espai més lliure, com pot ser una foto d’una instal·lació, d’algun efecte o de temàtica diferent.

3. Algunes condicions.
Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotos per apartat. No han d’haver estat presentades en altres concursos o publicades en premsa.
Les persones que presenten obres han de fer-se càrrec de l’autoria i no hi ha d’haver drets de tercers ni reclamació de drets d’imatge.
No s’acceptaran fotos alterades electrònicament o tractades amb programes d’edició que alterin la foto, excepte petites correccions de llum, color o retalls.

4. La presentació.
Les obres es presentaran en format no inferior a 20 cm X 30 cm amb un màxim de 40 cm X 50 cm. Hauran de presentar-se sobre cartó ploma, de 40X50. Cada foto haurà de tenir un títol o lema al darrere. S’adjuntarà la mateixa foto en format en JPEG indicant el mateix títol o lema que en format físic.

5. Com fer-les arribar?
S’enviaran per correu o es presentaran al club en un sobre o embalatge tancat. A més, s’adjuntarà un altre sobre on s’indicarà el nom i les dades del participant amb el mateix lema que posi en el sobre o embalatge gran.

6. Els premis.
S’atorgarà un premi per cada secció i esment amb premi a menors de 18 anys.

7. Jurat.
El jurat el formaran quatre persones, entre elles una especialista en fotografia, que donaran un veredicte, sense possible apel·lació.

8. Termini de presentació.
Fins al divendres 27 de maig de 2022.

9. Drets d’autor.
Les obres quedaran en propietat de la secció. Els drets d’autoria són els autors. El nom de la persona autora apareixerà en l’exposició o reproducció de les fotos.

10. Acceptació.
La participació suposa l’acceptació de totes les bases d’aquest concurs.

Animem a tothom a participar i captar bons moments del nostre fantàstic esport!!